eGov riešenia

Integrácia a softvér pre komunikáciu s portálmi verejnej správy

Máme viacročné skúsenosti s integráciou na portály prevádzkované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (nases.gov.sk)

Ponúkame vám hotové riešenie alebo vám vieme pomôcť pri integrácií na Ústredný portál verejných služieb ľuďom (slovensko.sk)

Naše ďalšie služby, ktoré vám ušetria zdroje

  • vypracovanie Dohody o integračnom zámere
  • technická pomoc pri realizácií integrácie na portál slovenko.sk
  • integrácia vášho systému do portálu slovenko.sk
  • vygenerovanie X509 certifikátov a ich registrácia na prostrediach ÚPVS
  • Získanie systémových certifikátov (ZEPe) pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) na aplikačnej úrovni
  • Dodávka a integrácia na systém dlhodobého archívu elektronických dokumentov
  • Zriadenie sieťového prepojenia so službami ÚPVS

Napíšte alebo zavolajte nám pre viac infomácií.